Proč jsou mnohdy různá dopravní omezení na stejném místě


Pokud jezdíme často autem, mnohdy se setkáváme s nejrůznějšími dopravními omezeními a komplikacemi. Mnohdy se dostaneme do situace, kdy mám několik různých značek na stejném místě. To může mnohé řidiče mást, neboť neví, čím se vlastně mají řídit, pokud se nechtějí dostat do problémů.

 

To samozřejmě přináší otázku, proč se tak děje. Nebylo by jednodušší dát jen jedno omezení? To by samozřejmě bylo, avšak je pravdou, že je několik důvodů, které v tomto brání. Právě kvůli nim je pro město jednodušší, když město přidává na ono místo stále nová a nová omezení.

 

ignorování dopravní značky

 

V první řadě je třeba si uvědomit, že při opravách silnice se situace stále mění. Mnohdy je nejprve omezen jeden pruh, a poté, co je opraven on, se uzavře ten druhý, zatímco ten první je průjezdný. To samozřejmě vyžaduje změnu dopravního značení. I proto se zde obvykle dává to dočasné.

 

Jindy je zase nutné, aby byly uzavřeny oba pruhy a otevřeny objížďky. Později se však situace změní, kdy je například po určité době jeden pruh puštěn. Jindy je zase daná silnice průjezdná pouze po určitou dobu, kdy tam zrovna neprobíhají práce. Tyto změny pak mohou nastat poměrně rychle.

 

omezení dopravní rychlosti

 

Pokud se k tomu navíc připojí to, že na daném místě již nějaké dopravní značky jsou, je jasné, že to může způsobit zmatení. Je proto nutné dobře znát posloupnost a přednost jednotlivých značek. I v našem zákoně je totiž jasně zakotveno, v jakém pořadí bychom je měli poslouchat. Bohužel to je něco, co se v autoškole příliš neprobírá, neboť se počítá s tím, že by to pro začátečníky bylo příliš náročné. To však znamená, že zvláště u začátečníků může dojít ke zmatku, který může vést až k dopravní nehodě.

 

Rozhodně by tedy nebylo na škodu, aby tomu byla věnována větší pozornost. Tím by se počet dopravních nehod totiž alespoň částečně snížil, stejně jako stres, který přitom řidiči prožívají.

About the Author

You may also like these