Co je potřeba vědět o trvalém pobytu v Praze


Každý někde bydlíme a je to místo kde máme domov, kde se cítíme bezpečně, kde sdílíme své radosti i starosti. Je to prostě místo které nás identifikuje. Pokud toto bydliště máme zapsáno v občanském průkazu jedná se o místo trvalého bydliště. Toto trvalé bydliště získáváme automaticky narozením dle bydliště rodiče a v dospělosti je tam kde si o něm zažádáme a máme k tomu oprávnění. Získat trvalý pobyt Praha může znamenat pro mnohé cizince velmi zásadní krok v jejich životě. Usadit se v hlavním městě České republiky nemusí být pro ně totiž vůbec jednoduché.

trvalý pobyt

A tak se v tomto příspěvku podíváme na to, jak toho docílit. Pojďme se tedy ještě jednou podrobněji podívat co je vlastně ten trvalý pobyt. Jedná se o právní status, který umožňuje cizinci žít a pracovat v České republice, a to bez omezení. Samozřejmě pokud cizinec tento status získá přináší mu mnoho výhod jako například přístup k veřejným službám, zdravotní péči, ale také jednodušší přístup ke vzdělání. Je potřeba, ale na tuto skutečnost pohlížet ještě z jednoho úhlu. Občan Evropské unie a jejich rodinní příslušníci to mají ve vyřízení trvalého pobytu samozřejmě jednodušší než občané přicházející z třetích zemí. A jaké jsou podmínky pro získání trvalého pobytu?

trvalý pobyt

Opět si to rozdělíme na občany Evropské unie a na občany třetích zemí. Pokud se jedná o občana Evropské unie tak je potřeba pětiletý nepřetržitý pobyt na území České republiky. Během té doby musí mít nejen platné povolení k pobytu na území České republiky, ale také nesmí během té doby porušit žádné zákony. U občanů z třetích zemí to není tak jednoduché a vyžaduje to více iniciativy ze strany cizince. Kromě pětiletého nepřetržitého pobytu na území České republiky musí tento cizinec také prokázat znalost českého jazyka, a to na úrovni A1. Tato úroveň odpovídá základním znalostem. Dále musí tento cizinec prokázat finanční zajištění a zdravotní pojištění.

About the Author

You may also like these